L4 | e-Zwolnienie Online

Czym różni się teleporada od tradycyjnej wizyty w gabinecie?

W okresie pandemii koronawirusa teleporady i wideokonsultacje stały się kluczową formą opieki medycznej dla większości pacjentów. Ich największą zaletą jest brak kolejek i możliwość szybkiego kontaktu z lekarzem niemalże każdej specjalności. Niektórym pacjentom teleporada nie zastąpi jednak  tradycyjnej wizyty w gabinecie lekarskimJakie są różnice pomiędzy tymi formami konsultacji? Czy teleporada odbiega standardem od tradycyjnej wizyty u lekarza? 

Przebieg konsultacji online

Chociaż teleporada ma formę zdalnego kontaktu sam przebieg wizyty praktycznie wcale nie różni się od tradycyjnego spotkania z lekarzem. na samym początku pacjent otrzymuje formularz w formie ankiety z pytaniami. To rodzaj wywiadu lekarskiego, w którym dokładnie określa swój stan zdrowia, przebyte choroby, przyjmowane leki i objawy, które chce skonsultować. Formularz daje lekarzowi niezbędne informacje o stanie zdrowia pacjenta i może skrócić czas postawienia diagnozy.

Największą przewagą teleporady nad tradycyjną wizytą jest brak kolejek. Co prawda w niektórych sytuacjach bezpośredni kontakt z lekarzem jest konieczny, jednak w większości przypadków pierwsza konsultacja z powodzeniem może odbyć się zdalnie. Co ważne, lekarz przeprowadzający teleporadę nie musi podjąć zdalnego leczenia. W niektórych przypadkach, specjalista może skierować pacjenta na wizytę stacjonarną, tym bardziej jeśli zgłaszane przez pacjenta objawy muszą zostać zweryfikowane badaniami. Kwestia ta jest bardzo istotna dla osób, które mają obawę, przed tym, iż decydując się na teleporadę, tracą szansę na leczenie stacjonarne. Teleporada a tradycyjna wizyta u lekarza. Czym się różni?

Teleporada a tradycyjna wizyta

Możliwość zdalnego kontaktu z lekarzem zrewolucjonizowała tradycyjny system usług medycznych, ze względu na wygodę, szybkość i łatwość kontaktu, oszczędność czasu i kosztów. Szybki kontakt z lekarzem pozwala na zweryfikowanie zdrowia pacjenta, bez konieczności oczekiwania w kolejce. Dodatkowo nie zmusza chorego do wyjścia z domu i pokonywania niekiedy dużych odległości do ośrodka zdrowia. Przewagą konsultacji online nad tradycyjną wizytą jest tzw. teleopieka, skierowana do pacjentów po hospitalizacji, osób starszych i niepełnosprawnych. Pacjenci przechodzący rekonwalescencję mają możliwość szybkiej konsultacji i interwencji w razie pogorszenia stanu zdrowia. Regularny kontakt lekarza z pacjentem pozwala na lepsze monitorowanie postępów leczenia

Teleporada wyprzedza wizytę stacjonarną również w przypadku konsultacji wyników badań, przedłużenia recepty na stale przyjmowane leki czy zwiększenie dawki leku. Korzystając z teleporady za pośrednictwem platformy, nie musimy przebywać w środkach komunikacji miejskiej czy przychodniach, co w dobie trwającej pandemii covid-19 ma szczególne znaczenie.

Serwis L4.pl umożliwia zasięgnięcie teleporady przez cały tydzień. Do dyspozycji pacjentów pozostają lekarze różnych specjalizacji.