L4 | e-Zwolnienie Online

Jakie są zalety zwolnienia elektronicznego? Sprawdź korzyści

Od 1 grudnia 2018 wszyscy lekarze w Polsce mają obowiązek wystawiania zwolnień drogą elektroniczną. Taka forma niesie wiele korzyści dla pracowników, pracodawców oraz Zakładów Ubezpieczeń Społecznych. Procedura pozwala zaoszczędzić czas i znacznie usprawnia pracę lekarzy. Dowiedz się więcej o zaletach elektronicznych zwolnień lekarskich.

Spis treści

Zwolnienia elektroniczne – korzyści dla pracownika

Zwolnienia elektroniczne są dla pracowników dużym ułatwieniem na kilku płaszczyznach. Począwszy od wizyty u lekarza, gdzie nie trzeba jak kiedyś podawać wszystkich informacji o miejscu pracy. Do wystawienia elektronicznego zwolnienia wystarczy numer PESEL pacjenta. Lekarz wpisuje go na specjalnej platformie, a wszystkie inne dane są automatycznie uzupełniane. Zaświadczenie jest wystawiane w formie uwierzytelnionego dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP, a następnie wysyłane do miejsca pracy, gdzie pracodawca ma do niego dostęp na swoim profilu PUE ZUS. Dzięki temu nie trzeba już w ciągu 7 dni dostarczać zwolnienia pracodawcy (w przypadku pracowników) albo ZUS-u (m.in. w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą). Procedura odbywa się drogą elektroniczną, co pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu oraz skrócić okres oczekiwania na wypłatę świadczeń z ZUS-u, a tym samym uniknąć ewentualnych problemów dotyczących obniżenia zasiłku chorobowego lub opiekuńczego z powodu niespełnionych formalności.Zalety L4 wystawionego elektronicznie

Korzyści dla pracodawcy

Dzięki e-zwolnieniu pracodawca dowiaduje się szybciej o  chorobie pracownika – wpływa to na płynniejsze przeorganizowanie pracy na czas jego nieobecności. PUE ZUS sprawia, że przełożony ma stały dostęp do informacji o udzielanych pracownikom zwolnieniach lekarskich. Nadal może wystąpić do ZUS-u z wnioskiem o kontrolę prawidłowości wystawienia e-ZLA – co minimalizuje ryzyko wystawiania bezpodstawnych zwolnień (szczególnie krótkoterminowych).

E-zwolnienia – ułatwienia dla lekarzy

Elektroniczne zwolnienia to ogromne korzyści również dla lekarzy. Szybka procedura wystawiania L4 pozwala zoptymalizować czas pracy – dzięki temu, że wszystkie informacje znajdują się już w systemie, nie trzeba pobierać z ZUS specjalnych formularzy oraz przechowywać ich kopii przez okres kolejnych 3 lat. Specjaliści mają także możliwość wglądu do wcześniejszych zwolnień swoich pacjentów, łącznie ze zwolnieniami wydanymi w wyniku kontroli lekarza orzecznika ZUS. Nowoczesny system zwolnień elektronicznych sprawia, że dochodzi do mniejszych nadużyć w ich wystawianiu. 

Celem elektronicznych zwolnień lekarskich jest ułatwienie przepływu informacji między pracownikami, pracodawcami i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Na portalu L4.pl oferujemy możliwość konsultacji lekarskiej bez wychodzenia z domu. Cała procedura zajmuje zaledwie 30 minut. Wystarczy zarejestrować się na platformie i wypełnić krótki formularz. W razie konieczności, podczas wizyty online, otrzymasz również e-receptę lub e-skierowanie. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!