L4 | e-Zwolnienie Online

Co warto wiedzieć o e-zwolnieniu?

E-zwolnienie to zaświadczenie wystawiane przez lekarza pracownikowi, który w wyniku choroby lub urazu nie jest w stanie stawić się w pracy. Dokument potrzebny jest do wypłaty zasiłku chorobowego. Należy pamiętać, że zwolnienie lekarskie przysługuje osobom zatrudnionym na umowę o pracę, a także pracownikom opłacającym dobrowolnie ubezpieczenia chorobowe (przy umowie zleceniu). Dzięki platformie Receptomat.pl możesz otrzymać je bez wchodzenia z domu. Dowiedz się więcej o elektronicznym l4!

E-zwolnienie – co to jest i kto może je wystawić?

E-zwolnienie (e-ZLA) jest elektronicznym odpowiednikiem tradycyjnego zwolnienia lekarskiego zwanego potocznie L4. Obowiązuje od 1 stycznia 2016 r., a z dniem 1 grudnia 2018 r. całkowicie zastąpiło tradycyjne dokumenty papierowe. Elektroniczne zwolnienie może być wystawione przez lekarza każdej specjalności oraz asystenta medycznego. E-ZLA to znaczące ułatwienie zarówno dla pracowników, pracodawców, jak i urzędników ZUS, ponieważ po wystawieniu przez lekarza jest automatycznie przesyłane na Profil Platformy Usług Elektronicznych płatnika składek (PUE ZUS)  i do ZUS. Dzięki temu pracownik nie musi osobiście dostarczać go swojemu szefowi.Co warto wiedzieć o elektronicznym zwolnieniu lekarskim

E-zwolnienie – do czego uprawnia elektroniczne zwolnienie lekarskie?

Elektroniczne zwolnienie lekarskie umożliwia otrzymanie zasiłku chorobowego na okres niezdolności do pracy. Żeby móc je otrzymać, musi upłynąć tzw. czas wyczekiwania, czyli określony termin od zgłoszenia pracownika do ubezpieczyciela (ZUS). W przypadku umowy o pracę jest to 30 dni. Okres wyczekiwania jest dłuższy w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia (jeśli pracownik odprowadza dobrowolne składki chorobowe) lub prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Wówczas, aby nabyć prawo do otrzymania zasiłku chorobowego, musi upłynąć 90 dni ubezpieczenia. Czas wyczekiwania nie obowiązuje, jeśli pracownik ulegnie wypadkowi w trakcie pracy lub w drodze do niej. Zasiłek chorobowy wynosi 80% podstawy pensji. Chorobowe w wysokości 100% przysługuje w przypadku:

  • ciąży, 

  • wypadku przy pracy,

  • choroby zawodowej,

  • konieczności poddania się niezbędnym badaniom lub zabiegowi pobrania komórek, tkanek lub narządów.

Zwolnienie lekarskie wstecz – czy można je otrzymać?

Uznaje się, że pierwszym dniem zwolnienia chorobowego jest dzień badania lekarskiego. Często jednak zdarza się, że osoba chora nie przychodzi na wizytę zaraz po pojawieniu się objawów, mając nadzieję, że miną one za kilka dni. Korzysta wówczas ze swojego prawa do urlopu wypoczynkowego. W razie zaistnienia takiej sytuacji każdy lekarz, niezależnie od specjalizacji, ma prawo do wystawienia e-zwolnienia wstecz na okres 3 dni poprzedzających przeprowadzenie badania pacjenta. Może to zrobić tylko, jeśli uzna to za zasadne. Wyłącznie lekarz psychiatra, kiedy uzna to za konieczne, może wystawić zwolnienie lekarskie wstecz na okres dłuższy niż 3 dni.

W jaki sposób pracownik może otrzymać elektroniczne zwolnienie lekarskie?

Jeśli pacjent z różnych przyczyn nie może odbyć wizyty w gabinecie, elektroniczne l4 jest udzielane również za pośrednictwem teleporady. W czasie konsultacji online lekarz na podstawie wywiadu oraz wyników badań zdecyduje o wystawieniu e-ZLA. Jeśli uzna to za konieczne, może również przepisać e-receptę oraz e-skierowanie na dodatkowe badania lub do innego specjalisty. Na portalu L4.pl możesz otrzymać je bez konieczności wychodzenia z domu. Aby umówić się na wizytę z lekarzem za pośrednictwem strony, wystarczy wypełnić prosty formularz.