L4 | e-Zwolnienie Online

Czy e-ZLA może być wystawione z datą wsteczną?

To pytanie z pewnością zadaje sobie wiele osób. Bywają sytuacje, kiedy pacjenci napotykają trudności z odbyciem wizyty u lekarza w dniu wystąpienia objawów chorobowych. Czy w takiej sytuacji specjalista może wystawić L4 wstecz? Co mówią o tym przepisy? Wszystkie ważne kwestie związane ze zwolnieniem z datą wsteczną zostały omówione w tym artykule. Zapraszamy do lektury!

Zwolnienie lekarskie wstecz w świetle prawa

Szczegóły dotyczące e-ZLA z datą wsteczną są uregulowane w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, a także w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2015 roku w sprawie trybu i sposobu orzekania czasowej niezdolności do pracy, wystawiania zaświadczenia lekarskiego oraz trybu i sposobu sprostowania błędu w zaświadczeniu lekarskim. Maksymalna długość trwania L4 jest uregulowana przepisami. W przypadku choroby wynosi ona 182 dni w ciągu roku. Pracownikowi przysługuje również prawo do 60 dni wolnego z powodu choroby dziecka oraz 14 dni, jeśli opieka ta dotyczy innego członka rodziny. O długości trwania zwolnienia chorobowego decyduje lekarz po przeprowadzonym wywiadzie i badaniu.

Wystawienie e-ZLA z datą wsteczną


Jak otrzymać zwolnienie lekarskie wstecz?

E-ZLA jest wydawane przez lekarza w formie elektronicznej. Dokument zostaje podpisany profilem zaufanym ePUAP lub potwierdzony kwalifikowanym certyfikatem lekarza. Wskazaniem do wystawienia L4 jest stwierdzona niedyspozycja do pracy z powodu choroby lub urazu. Zgodnie z przepisami zwolnienie lekarskie wstecz może być wystawione na okres nie większy niż trzy dni poprzedzające dzień, w którym lekarz podczas wizyty stwierdził niezdolność do pracy. Ten ustawowo zagwarantowany okres daje pacjentowi możliwość skorzystania ze świadczeń zdrowotnych w przypadku późniejszej wizyty u lekarza z przyczyn niezależnych od chorego pracownika. Czy od tej reguły przewidziane są wyjątki? Nieco inaczej wygląda sytuacja, kiedy zwolnienie wystawia psychiatra – w przypadku podejrzenia lub diagnozy zaburzeń psychicznych zasada 3-dniowego wstecznego zwolnienia nie obowiązuje lekarza tej specjalizacji. E-ZLA może zostać również wystawione 4 dni w przód w określonych sytuacjach:

  • jeśli po badaniu przypadają dni wolne od pracy,

  • badanie jest przeprowadzane w okresie wcześniej orzeczonej niezdolności do pracy. 

Pracodawca ma obowiązek przyjąć e-ZLA z datą wsteczną.

E-ZLA możesz otrzymać nie tylko podczas tradycyjnej wizyty w gabinecie lekarskim, ale również w trakcie teleporady. W czasie konsultacji online lekarz na podstawie wywiadu oraz przedstawionych przez Ciebie wyników badań zdecyduje o zasadności jego wystawienia. Jeśli uzna to za konieczne, może również wystawić Ci e-receptę oraz e-skierowanie na dodatkowe badania lub do innego specjalisty.

Aby otrzymać e-skierowanie, e-receptę lub e-zwolnienie, wystarczy, że zarejestrujesz się na portalu L4.pl i wypełnisz prosty formularz. Cała procedura jest krótka i pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu.

W jaki sposób sprawdzić poprawność i czas do kiedy przysługuje e-ZLA?

Poprawność oraz termin wystawionego przez lekarza zwolnienia elektronicznego można w łatwy sposób sprawdzić logując się do konta na PUE ZUS. Jeśli go nie posiadasz, wystarczy się zarejestrować. Możesz zrobić to na kilka sposobów: online za pośrednictwem profilu zaufanego czy konta bankowości elektronicznej albo osobiście wypełnić specjalny formularz w oddziale ZUS.

Prawo przewiduje na wystawienie e-ZLA z datą wsteczną obejmującą 3 dni poprzedzające dzień badania u lekarza. Jeśli z różnych względów nie pojawiłeś się na wizycie w dniu wystąpienia objawów chorobowych, portal L4.pl oferuje możliwość odbycia porady lekarskiej online z ewentualnym wystawieniem e-zwolnienia, e-recepty lub e-skierowania.